Dr. Antalfi-Babos Fruzsina Egyéni Ügyvéd

Öröklési Jog

Az eljárás célja, hogy az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást tanúsítsa. Amennyiben a hagyatéki eljárás hagyatékátadó végzéssel zárul, az örökös csak abban az esetben tudja birtokba venni a végzés alapján a vagyontárgyat, ha az valóban az örökhagyó tulajdona volt. A hagyatékátadó végzés nem tanúsítja, hogy az örökhagyó valóban tulajdonos, csupán azt, hogy ki az örökhagyó jogutóda.

Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye/tartózkodási helye volt, akinek a székhelyén az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye található, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti kamara által kijelölt közjegyző, Magyar Országos Közjegyzői Kamara által kijelölt közjegyző.

A felsoroltak egymást követő és kizáró sorrendben állnak fenn.

Szakterületeink

Örökléssel kapcsolatos jogviták

Öröklési szerződés, végrendelet készítés

Végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága iránti per

Kötelesrész

Ági öröklés

Halál esetére szóló ajándékozás

Copyright © 2022  –  Dr. Antalfi-Babos Fruzsina Egyéni Ügyvéd  –  Minden jog fenntartva.

Weboldalt készítette:  Webelopy.hu